Tema:

Ödül programına başvuracak olan eserler;

 • Yaşamın Kaynağı Umut teması ile profesyonel ya da amatör olarak fotoğraf ile ilgilenen sağlık sektörü çalışanlarını, öğrencilerini ve BEK çalışanlarını; yaşama sevinci, insan ve umut ilişkisinin önemini vurgulayan fotoğraf kareleriyle yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz.
 • Katılımcılar konu ve amaç çerçevesinde anlatım biçiminde özgürdür.

Katılım Koşulları:

 • Fotoğrafların belirlenen konsept çerçevesinde çekilmiş olması gerekmektedir. Aksi durumdaki eserler yarışmaya dahil edilmez, iptal edilir.
 • Yarışmaya bölge ya da il kısıtlaması olmaksızın, T.C. vatandaşı ve son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş tüm sağlık sektörü çalışanları, sağlık sektöründen emekli olanlar ve sağlık sektörü ile ilgili bölüm öğrencileri ve Bursa Ecza-Koop ile kuruluşları çalışanları katılabilir. Yarışmaya Jüri Üyeleri (Seçici Kurul), organizasyon komitesi üyeleri, Bursa Ecza-Koop ve kuruluşları çalışanlarının birinci dereceden yakınları katılamazlar.
 • Yarışmada dereceye giren katılımcılardan sağlık sektöründe çalıştığına dair belgeyi fotoğrafları ile birlikte sisteme yüklemesi istenecektir. Sağlık sektöründe öğrenim gören öğrencilerden de öğrenci belgelerini, sağlık sektöründen emekli olan katılımcıların da emekli olduklarını gösteren belgeyi yüklemeleri istenecektir.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Her katılımcı en fazla üç (3) adet dijital eserle katılabilir.
 • Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayımlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
 • Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı tespit edilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konulmayacaktır.
 • Düzenleyici kurum fotoğrafın asıl dosyasını katılımcıdan isteyebilir.
 • Katılım ücretsizdir.
 • Bu yarışmaya katılanlar, tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Hakları:

Katılımcı, dereceye giren fotoğrafların Bursa Ecza-Koop yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Bursa Ecza-Koop’a izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakları Bursa Ecza Koop’a ait olacaktır.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Fotoğraflar www.eczacinacidogan.com web sitesindeki yönlendirmeler izlenerekyüklenecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • www.eczacinacidogan.com.org sitesine daha önceden üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif başka hiçbir gönderi   (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo ve tarih gibi bilgiler yer almamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 mb’tan az olmamalı, 4 mb’ı da geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.


Sonuçların Duyurulması

Sonuçlar jüri değerlendirmesi tamamlandıktan sonra www.eczacinacidogan.com adresinden ve sosyal medya kanallarından 21 Aralık 2022’de duyurulacaktır.

Ödüller

Birincilik ödülü: 10.000 TL değerinde teknoloji hediye çeki

İkincilik ödülü: 8.000 TL değerinde teknoloji hediye çeki

Üçüncülük ödülü: 7.000 TL değerinde teknoloji hediye çeki

Ecz. Naci Doğan Özel Ödülü: 5.000 TL değerinde teknoloji hediye çeki

Ecz. Naci Doğan Bursa Ecza-Koop Özel Ödülü: 4.000 TL değerinde teknoloji hediye çeki

*Ecz. Naci Doğan Özel Ödülü Bursa Ecza Koop ortağı eczacı veya eczacı çalışanına verilecektir.

**Ecz. Naci Doğan Bursa Ecza-Koop Özel Ödülü Bursa Ecza-Koop çalışanına verilecektir.