Tema:

Ödül programına başvuracak olan eserler;

 • “Yolculuk Bir Serüvendir” teması; kooperatif bilincini desteklemeli, birlikte, dayanışma içinde serüven ve sürprizler ile dolu bir yolculuğa vurgu yapmalıdır.
 • Katılımcılar konu ve amaç çerçevesinde anlatım biçiminde özgürdür.

Katılım Koşulları:

 • Fotoğrafların belirlenen konsept çerçevesinde çekilmiş olması gerekmektedir. Aksi durumdaki eserler yarışmaya dahil edilmez, iptal edilir.
 • Yarışmaya bölge ya da il kısıtlaması olmaksızın, T.C. vatandaşı ve son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş tüm sağlık sektörü çalışanları ve öğrencileri ile BEK çalışanları katılabilir. Yarışmaya Jüri Üyeleri (Seçici Kurul), organizasyon komitesi üyeleri ve onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Her katılımcı en fazla üç (3) adet dijital eserle katılabilir.
 • Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayımlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
 • Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konulmayacaktır.
 • Düzenleyici kurum fotoğrafın asıl dosyasını katılımcıdan isteyebilir.
 • Katılım ücretsizdir.
 • Bu yarışmaya katılanlar, tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Hakları:

Katılımcı, dereceye giren fotoğrafların BEK yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için BEK’e izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakları BEK’e ait olacaktır.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Fotoğraflar www.eczacinacidogan.com web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek yüklenecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • www.eczacinacidogan.com sitesine daha önceden üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif başka hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo ve tarih gibi bilgiler yer almamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 mb’tan az olmamalı, 4 mb’ı da geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

Ödüller

 • Birincilik ödülü : 3.000 TL değerinde teknoloji hediye çeki
 • İkincilik Ödülü: 2.500 TL değerinde teknoloji hediye çeki
 • Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL değerinde teknoloji hediye çeki
 • Ecz. Naci Doğan Özel Ödülü: 2.000 TL değerinde teknoloji hediye çeki
 • Ecz. Naci Doğan BEK Özel Ödülü: 1.500 TL değerinde teknoloji hediye çeki

 • *Ecz. Naci Doğan Özel Ödülü BEK ortağı eczacı veya eczacı çalışanına verilecektir.
  *Ecz. Naci Doğan BEK Özel Ödülü BEK çalışanına verilecektir.